Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Cô Hoàng Phi Phụng - QTM)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Tk5.jpg IMG_7389.jpg IMG_7385.jpg IMG_7372.jpg IMG_7372.jpg IMG_7392.jpg IMG_20150609_160216.jpg P1000297.jpg P1000387.jpg P1000365.jpg 20150307_173030.jpg 20150307_173620.jpg 20150307_173824.jpg 20150307_171749.jpg 20150307_171518.jpg 20150307_173413.jpg IMG_6309.jpg IMG_6284.jpg IMG_6399.jpg IMG_6252.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Hôm nay có gì mới ???

  Từ điển Online

  HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2012 - 2013

  Gốc > VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG >

  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014

  SỞ GD&ĐT Bình ThuẬn

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TrưỜng THPT QUANG TRUNG

   

   
     
   

  Số:        /TB-THPTQT

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Đức Linh, ngày       tháng 8 năm 2013

   

  THÔNG BÁO

    Về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo trường

  Năm học 2013 – 2014

  -------

   

  Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-CTUBBT ngày 21/12/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc thành lập trường THPT Quang Trung;

  Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-SGDĐT ngày 04/7/2013 của Sở GD&ĐT Bình Thuận về việc điều động và bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung;

  Căn cứ phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm công tác của các thành viên Ban Giám hiệu nhà trường,

  Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung phân công nhiệm vụ và công tác phụ trách trong tập thể lãnh đạo nhà trường năm học 2013 – 2014 như sau:

  A. NGUYÊN TẮC CHUNG

  1. Việc quản lý, điều hành các hoạt động trong nhà trường được thực hiện theo chế độ thủ trưởng. Hiệu trưởng là công chức nhà nước được Giám đốc Sở GD&ĐT bổ nhiệm là thủ trưởng đơn vị, chủ tài khoản. Các phó hiệu trưởng thực hiện, chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về nhiệm vụ được hiệu trưởng phân công và cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao.

  2. Cá nhân được phân công phụ trách lĩnh vực công tác nào sẽ chịu trách nhiệm chính ở lĩnh vực công tác đó đồng thời có trách nhiệm xây dựng các báo cáo (định kỳ, đột xuất) cũng như xây dựng các kế hoạch hoạt động hàng năm, tháng và từng tuần tham mưu cho Hiệu trưởng phê duyệt. Đề cao tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của từng thành viên đối với công việc được giao.

  3. Hồ sơ thuộc lĩnh vực công tác nào, do người được phân công phụ trách lĩnh vực công tác đó thiết lập, chỉ đạo thực hiện và bảo quản, lưu trữ. Khi có kiểm tra của cấp trên, phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  4. Các phó hiệu trưởng được giải quyết cho viên chức trong trường nghỉ 01 (một) ngày trong ngày trực của mình và được triệu tập các cuộc họp trong thành phần quản lý để tiến hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ do mình phụ trách sau khi trao đổi và được sự đồng ý của hiệu trưởng.

  B. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH

  1. Hiệu trưởng Nguyễn Văn Phụng

  Chịu trách nhiệm trước Sở GDĐT Bình Thuận và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của nhà trường; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực và công tác cụ thể sau:

  1.1. Công tác chính trị - tư tưởng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

  1.2. Các công tác liên quan về nhân sự và tổ chức bộ máy trong nhà trường.  

  1.3. Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

  1.4. Công tác quản lý hành chính, tài chính, tài sản trong nhà trường;

  1.5. Công tác chủ nhiệm và hồ sơ chủ nhiệm của giáo viên.

  1.6. Việc thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với CB-GV-NV & HS. 

  1.7. Xét duyệt hạnh kiểm, học lực học sinh cuối học kỳ, cuối năm học; ký học bạ, phê duyệt sổ điểm khối lớp 12; phụ trách duyệt, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm.

  1.8. Xem xét giải quyết việc nghỉ phép, nghỉ thai sản, ốm đau, hiếu, hỷ việc riêng…  của GV, CB, NV. Phụ trách các tổ Ngữ văn, Giám thị và Văn phòng.

  1.9. Quan hệ làm việc với Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể, xã hội trong và ngoài nhà trường.

  1.10. Trực lãnh đạo các ngày: thứ hai, thứ sáu; tiếp dân, giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhân dân và phụ huynh vào các ngày trực lãnh đạo.

  2. Phó hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Lễ

  2.1. Quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghiệp vụ và công tác chuyên môn trong nhà trường như:

  a) Tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm học, kiểm tra học kỳ, kiểm tra lại, xét lên lớp sau kiểm tra lại của học sinh; công tác thi tốt nghiệp THPT.

  b) Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của các tổ - nhóm chuyên môn; công tác dự giờ thăm lớp; thao giảng, hội giảng…

  c) Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng và lên kế hoạch hàng tuần, tháng, năm của tổ,  nhóm chuyên môn;

  d) Nề nếp và chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường.

  đ) Tổ chức thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi;

  e) Thiết lập, kiểm tra sổ điểm, sổ đầu bài, sổ báo giảng, sổ chuyên môn, sổ công tác của các tổ và giáo viên trong toàn trường (hoặc phân cấp kiểm tra cho tổ trưởng, tổ phó chuyên môn);

  g) Thực hiện các báo cáo, thống kê về chuyên môn theo quy định và yêu cầu của Sở GDĐT và Hiệu trưởng;

  2.2. Xếp thời khóa biểu, duyệt tăng thừa giờ toàn trường. Ký học bạ, phê duyệt sổ điểm khối lớp 10. Phụ trách, kiểm tra sổ báo giảng, kế hoạch cá nhân, chất lượng giáo dục các tổ Toán, Tin học, Lý-Kỹ CN, Hóa.

  2.3. Quản lý, chỉ đạo công tác xây dựng ngân hàng đề, tạo đề kiểm tra, đáp án, hướng dẫn chấm và hoạt động công nghệ thông tin trong nhà trường.

  2.4. Tổ chức sinh hoạt duới cờ khối chiều và chịu trách nhiệm về các hoạt động  trong nhà trường, điều hành kiểm tra chung khối buổi sáng.

  2.5. Trực lãnh đạo, tiếp dân, giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhân dân, phụ huynh và học sinh vào các ngày: thứ ba và thứ năm.

  2.6. Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động cuả nhà trường khi Hiệu trưởng đi công tác hoặc được ủy quyền.

  3. Phó hiệu trưởng Trần Văn Mai

  3.1. Quản lý và theo dõi thực hiện các kế hoạch về:

  a) Thanh kiểm tra nội bộ, toàn diện, chuyên đề đối với giáo viên.

  b) Kiểm tra xếp loại tay nghề giáo viên hàng năm.

  c) Công tác dạy thêm - học thêm bên ngoài nhà trường, công tác dạy bù (trễ tiết) của giáo viên.

  d) Công tác hướng nghiệp, dạy nghề, hoạt động ngoài giờ lên lớp.

  đ) Ngoại khóa chuyên môn, chuyên đề trong nhà trường; chỉ đạo công tác rèn luyện hạnh kiểm hè của học sinh. Công tác văn - thể -mỹ.

  e) Chỉ đạo quản lý, sử dụng thiết bị dạy học, phong trào làm đồ dùng dạy học.

  3.2. Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh. Ký học bạ, phê duyệt sổ điểm khối lớp 11. Phụ trách, kiểm tra sổ báo giảng, kế hoạch cá nhân, chất lượng giáo dục các tổ Sử-GDCD, Sinh-Địa-CN 10, Ngoại ngữ.

  3.3. Công tác lao động, y tế học đường, Hội Chữ thập đỏ.

  3.4. Công tác tuyển sinh lớp 10 hàng năm.

  3.5. Trực lãnh đạo, tiếp dân, giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhân dân, phụ huynh và học sinh vào các ngày thứ tư và thứ bảy trong tuần.

  3.6. Chịu trách nhiệm về các hoạt động ngoài giờ lên lớp, điều hành công tác kiểm tra chung trong nhà trường khối buổi chiều.

  3.7. Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động cuả nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.

  Trên đây là nội dung cụ thể về việc phân công nhiệm vụ và công tác phụ trách của các thành viên trong lãnh đạo nhà trường trong năm học 2013 - 2014. Các đoàn thể, tổ chuyên môn, nghiệp vụ, giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh trong nhà trường căn cứ thông báo phân công này để thực hiện và liên hệ công việc khi cần thiết.

  Nơi nhận :                                                                   HIỆU TRƯỞNG

  - Sở GD&ĐT Bình Thuận (B/c);

  - Chi bộ trường;

  - Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng;

  - Các tổ chức đoàn thể và Ban ĐDCMHS;

  - Lưu : VT.

                                                                                 ThS. Nguyễn Văn Phụng


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Văn Phụng @ 08:46 14/09/2013
  Số lượt xem: 584
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến